гр. София, България

+359 89 684 8001

artikph@gmail.com

Собственик:  Владимир Куцинов

 

Отговорник за съдържанието съгласно § 10 алинея 3 MDStV: Владимир Куцинов
(адресът както по-горе)

 

Отговорност за съдържанието

Като доставчик на услуги, ние носим отговорност за собственото си съдържание на тези страници съгласно българския закон за телемедиите. Обаче ние като доставчик на услуги не сме задължени да наблюдаваме предаваната или съхранявана информация от трети страни или да разследваме обстоятелства, които показват незаконна дейност. Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация съгласно общите закони остават незасегнати. Отговорността в това отношение обаче е възможна само от момента, в който е известно за конкретно нарушение на закона. Веднага щом разберем за нарушения на закона, незабавно ще премахнем това съдържание.

 

Отговорност за връзки

Нашата оферта съдържа връзки към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание нямаме влияние. Следователно ние не можем да поемем никаква отговорност за това външно съдържание. Съответният доставчик или оператор на страниците винаги носи отговорност за съдържанието на свързаните страници. Свързаните страници бяха проверени за възможни законови нарушения към момента на свързването. Незаконното съдържание не беше разпознаваемо към момента на свързването. Въпреки това, постоянният контрол върху съдържанието на свързаните страници не е разумен без конкретни доказателства за нарушение. Веднага щом разберем за законови нарушения, незабавно ще премахнем такива връзки.

 

Авторско право

Съдържанието и произведенията на тези страници, създадени от операторите на сайта, са предмет на българското законодателство за авторското право. Размножаването, редактирането, разпространението и всякакъв вид експлоатация извън границите на авторското право изисква писмено съгласие на съответния автор или създател. Изтегляния и копия на този сайт са разрешени само за лична, некомерсиална употреба. Доколкото съдържанието на този сайт не е създадено от оператора, се спазват авторските права на трети лица. По-специално съдържанието на трети страни се маркира като такова. Ако все пак разберете за нарушение на авторски права, молим да ни информирате съответно. Веднага щом разберем за законови нарушения, незабавно ще премахнем такова съдържание.